Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest usprawnianie deficytów rozwojowych oraz wyrównywanie braków lub zastępowanie ich innym czynnikiem, a także wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

Punktem wyjścia do terapii jest wieloaspektowa diagnoza zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka: w zabawie, pracy i nauce, w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi podparta zaleceniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Terapeuci w czasie zajęć skupiają się na:

  • kształceniu sprawności ruchowej i manualnej,
  • usprawnianiu funkcji wzrokowych i orientacji przestrzennej na podstawie materiału konkretnego i abstrakcyjnego,
  • rozwijaniu funkcji słuchowych,
  • doskonaleniu pamięci,
  • kształceniu koncentracji uwagi,
  • rozwijaniu myślenia.

  Zajęcia prowadzi: Katarzyna Kobylińska

Comments are closed.