Opłaty

Opłaty

Opłatę stałą za korzystanie z przedszkola prosimy wpłacać na konto

nr: 46 8838 1060 2009 0602 8990 0001

w tytule wpłaty: opłata stała (imię i nazwisko dziecka) za miesiąc (podać dany miesiąc)

Opłatę za wyżywienie proszę wpłacać na konto

nr: 31 8838 1060 3009 0602 9694 0001

wyżywienie (imię i nazwisko dziecka) za miesiąc …(podać dany miesiąc)…

PŁATNOŚCI NALEŻY PRZEKAZYWAĆ NA KONTO NAJPÓŹNIEJ DO 15 DNIA DANEGO MIESIĄCA

Opłata za przedszkole i wyżywienie dokonywana jest „z góry”,
natomiast wszelkie nieobecności w danym miesiącu są odliczane od opłaty w kolejnym miesiącu.

Comments are closed.