Opłaty

Opłaty

Opłatę  za korzystanie z przedszkola proszę wpłacać na konto

nr: 46 8838 1060 2009 0602 8990 0001

z wyszczególnieniem 

:opłata stała …… wyżywienie…… lub u dyrektora przedszkola.

PŁATNOŚCI NALEŻY PRZEKAZYWAĆ NA KONTO LUB DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NAJPÓŹNIEJ DO 25 DNIA DANEGO MIESIĄCA

Comments are closed.