Dni adaptacyjne

 

Dni adaptacyjne w Przedszkolu w Pasymiu

     Adaptacja dzieci do przedszkola dokonuje się w ciągu pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu.

Nie musi ona być dla dzieci przeżyciem bolesnym, niemiłym,          a wręcz przeciwnie, może stanowić źródło nowych doznań korzystnych dla ich rozwoju i socjalizacji. Dlatego też konieczne jest współdziałanie dwóch środowisk – rodziny i przedszkola – rozpoczęte odpowiednio wcześnie, a wspomagające dziecko          w płynnym przechodzeniu z jednego środowiska w drugie.

Dlatego też, w celu ułatwienia i skrócenia procesu adaptacyjnego dziecka do przedszkola  w miesiącu sierpniu  (29, 30, 31)  nasza placówka zorganizowała dni adaptacyjne dla rodziców     i dzieci nowoprzyjętych. Podczas dwugodzinnych spotkań  dzieci miały okazję do wzajemnego poznania się, poznania nauczycielek, zapoznania się z pomieszczeniami i wyposażeniem przedszkola.

W czasie wspólnego pobytu  rodzice zostali poinformowani o sprawach organizacyjnych, jak również o zadaniach, jakie stoją przed dziećmi.

Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych, zabawach ruchowych, ruchowych ze  śpiewem oraz  zabawach dowolnych.

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Celem głównym programu jest: „działanie pedagogiczne, które sprzyja rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy  o nowym środowisku”.

         Nasze przedszkole w miesiącu sierpniu organizuje dni adaptacyjne dla rodziców                       i nowoprzyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców             i nauczycielek. W ciągu trzech dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 2 godziny, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznają pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali i łazienki, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych. W sali zabaw rodzice bawią się             z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych.

     Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska wychowawczego, ułatwia mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką, rówieśnikami, poznanie otoczenia materialnego, funkcji sprzętów, pomieszczeń w warunkach komfortu psychicznego i tym samym poszerza jego możliwości rozwojowe. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa nie tylko poprzez obecność osoby bliskiej     w przedszkolu, ale także poprzez zdobywanie wiedzy kto jest za nie odpowiedzialny, do kogo może się zwrócić o pomoc itp. Osoba dorosła dostarcza dziecku motywacji do aktywności i wpływa na kształtowanie się stosunku emocjonalnego do przedszkola.

     Podstawowym zadaniem przedszkola jest włączenie rodziny poprzez odpowiednie jej przygotowanie do udzielenia pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. Przedszkola mają szansę uzupełniać oddziaływania wychowawcze domu rodzinnego, wspierać              i pobudzać rozwój dziecka, wzmacniać i pielęgnować istniejące u dzieci uzdolnienia.

     Aby ułatwić i maksymalnie skrócić proces adaptacji dziecka do przedszkola, należy zadbać o to, aby pierwsze spotkanie z rodzicami odbyło się jak najwcześniej. Na spotkaniu tym rodzice powinni być w pełni poinformowani o sprawach organizacyjnych, jak również o zadaniach, jakie stoją przed dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola. Należy uświadomić rodzicom, co dzieje się z ich dzieckiem w pierwszym okresie po rozstaniu z domem, jakie przeżywa emocje. Ten pierwszy kontakt rodziców   i nauczycielek jest bardzo ważny. W dużym stopniu wpływa na poziom wzajemnego zaufania              i przyczynia się do łagodzenia trudności, na jakie napotyka dziecko.

    Adaptacja dzieci do przedszkola dokonuje się w ciągu pierwszych miesięcy pobytu dziecka         w przedszkolu. Nie musi ona być dla dzieci przeżyciem bolesnym, niemiłym, a wręcz przeciwnie, może stanowić źródło nowych doznań korzystnych dla ich rozwoju i socjalizacji. Dlatego też konieczne jest współdziałanie dwóch środowisk – rodziny i przedszkola – rozpoczęte odpowiednio wcześnie,             a wspomagające dziecko w płynnym przechodzeniu z jednego środowiska w drugie.

opracowała :Teresa Zyśk

Comments are closed.