Wspomaganie dziecka

Przedszkole  poprzez swoje oddziaływania, poprzez wyrabianie określonych umiejętności        i zachowań oraz przekazywanie wiadomości sprzyja właściwemu przygotowaniu dziecka  do podjęcia edukacji szkolnej.Niewątpliwie ważną rolę w tym procesie odgrywają rodzice. Bowiem    w rodzinie tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju.

Zachęcamy więc rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem. Pomocą mogą być propozycje ćwiczeń do pracy w domu.

ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ

 Motoryka duża

– chodzenie po linii narysowanej kredą na podłodze lub po rozłożonym sznurku, skakance;

– skakanie na jednej nodze (naprzemienne prawej, lewej, prawej, lewej);

– łapanie, rzucanie i kopanie piłki;

– wrzucanie piłeczki do kosza lub wiaderka;

– naśladowanie ruchów rąk, nóg i głowy (malowanie, pisanie, mieszanie)

Sprawność manualna

– posługiwanie się narzędziami ( nożyczki, widelec, nóż, ołówek);

– nawlekanie koralików, przewlekanie sznurówki;

– rysowanie według wzoru np. na piasku (z użyciem np. papierowej tacy);

– łączenie kropek wyznaczających figury geometryczne;

– zamalowywanie wyznaczonych konturem płaszczyzn;

– kopiowanie wzorów;

– dorysowywanie połówek;

– dorysowywanie brakujących elementów;

– wykonywanie z plasteliny kulki, wałeczka, kwadratu, trójkąta itp.

– rwanie np. gazety, gniecenie je;

–  zabawy paluszkowe

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to umiejętność łączenia tego, co oczy widzą z tym, co dłonie wykonują. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezbędna do wykonywania wielu czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne.

– układanie z koralików, klocków [dużych i małych],mebli, pojazdów, drzew, roślin, budowli, figur;
– układanie z patyczków: płotów, drabin, domów;
– z tasiemki, z różnokolorowej wełny: dywaników, kilimków, frędzli;
– z elementów mozaiki geometrycznej- postaci ludzi i zwierząt;

– układanie kompozycji figur geometrycznych z wzoru i z pamięci;

– tworzenie różnych kompozycji – szlaczków ;
– kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;

– malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi;
– malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym;
– zamalowywanie całej powierzchni kartki;
– malowanie palcem [na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i pionowych];
– malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków, jaskółek;

– malowanie pęczkiem waty – duże i małe chmury, kałuże itp.

– rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze;
– kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni;
– rysowanie świecą, tuszem;

– stemplowanie

– układanki obrazkowe ;
– układanie obrazka z części w/g. identycznego wzoru;
– uzupełnianie brakującej części obrazka;
– dobieranie par jednakowych obrazków

 

Sprawność narządów artykulacyjnych

– sprawność języka (podnoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego; przesuwanie języka do przodu i do tyłu w płaszczyźnie poziomej; wykonywanie szybkich ruchów językiem od jednego do drugiego kącika ust; wyciąganie czubka języka na brodę i nad górną wargę, w kierunku nosa);

– sprawność warg (umiejętność wykonania naprzemiennych ruchów: usta ,,w ryjek” – usta ,,w uśmiech”; utrzymanie na wargach ułożonych ,,w ryjek” kółeczka, zrobionego np. z cienkiego drucika);

– ruchliwość szczęki dolnej (wysuwanie i chowanie żuchwy; naprzemienne, coraz szybsze nagryzanie dolnej i górnej wargi). 

 

Spostrzeganie wzrokowe

– szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami

– zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.

– układanie obrazka z pociętych części, układanie puzzli

– układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych.

– segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt.

– układanie historyjek obrazkowych. Opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń.

– lepienie z plasteliny lub formowanie z drutu .

– domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.

-kalkowanie

Spostrzeganie słuchowe

– identyfikacja i rozróżnianie dźwięków (np. cięcie kartki papieru, mieszanie wody łyżeczką);

– odgadywanie głosów zwierząt;

– zgadywanie dźwięków przedmiotów (np. odkurzacz, suszarka, lejąca się woda, telefon);

– różnicowanie zdań wypowiadanych głosem dziecka, kobiety, mężczyzny;

– różnicowanie zdania wypowiadanego głosem ,,smutnym”, ,,wesołym”, ,,zdziwionym”;

– różnicowanie opozycji fonologicznych (np. ,,które zdanie jest poprawne: Janek je synkę, czy Janek je szynkę?”),

– ćwiczenia z rytmem (wystukiwanie rytmu według zaprezentowanego wzoru lub skakanie w rytmie).

– tworzenie rymów do podanego wyrazu.

– ćwiczenia związane ze słowami:

  • wymyślanie wyrazów na określoną głoskę,
  • podział wyrazów na sylaby i na głoski,
  • rozpoznawanie głosek na początku i na końcu wyrazu.

 Operacje myślowe

– umiejętność szeregowania (układanie klocków, kółek od największego do najmniejszego i odwrotnie);

– umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji na materiale tematycznym (tworzenie zbiorów np. ubrania, buty, meble, zwierzęta, owoce, warzywa, jedzenie, zabawki itp. – dziecko dzieli obrazki na grupy);

– umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji na materiale atematycznym  (np. podział klocków lub figur geometrycznych wg koloru, wielkości, kształtu);

– umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego (układanie historyjki w odpowiedniej kolejności ,,co stało się najpierw, a co potem”);

– sekwencje (układamy np. 3 obrazki, dziecko układa w takiej samej kolejności pod spodem, dalej).

 

 Powyższe ćwiczenia mogą być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dziecka, gdyż ćwiczenia chętnie wykonywane są skuteczniejsze  i przynoszą więcej pożytku.

Opracowała:T.Zyśk

Propozycje kart pracy dla waszej pociechy.Zapraszamy!

Comments are closed.