10 Przykazań Bezpiecznego Przedszkolaka

10  PRZYKAZAŃ  BEZPIECZNEGO  PRZEDSZKOLAKA.

    Dzieci w wieku przedszkolnym dość szybko i łatwo przyswajają wiedzę i nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa. Warto więc od najwcześniejszych lat kształtować pozytywne i bezpieczne postawy i zachowania w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Każdy przedszkolak powinien bawić się bezpiecznie i działać rozsądnie.

Przykazanie 1 UWAGA PALI SIĘ” kiedy przedszkolak zauważy pożar w okolicy, u sąsiada, w swoim domu to dzwoni do straży pożarnej podając numer 998, albo dzwoniąc z telefonu komórkowego podaje  numer 112.

Przykazanie 2 „PAŁKA ZAPAŁKA DWA KIJE” każdy przedszkolak wie, ze nie należy się bawić zapałkami, bo można spowodować pożar. Wie , jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem. Zna numery alarmowe.

Przykazanie 3UWAGA! NIEZNANE SUBSTANCJE” bezpieczny przedszkolak wie, że nie należy przyjmować prezentów od nieznajomych osób, szczególnie cukierków. Wie, ze nie wolno wąchać, jeść ani lizać nieznanych substancji, bo może to być trucizna lub narkotyki. Nie bawi środkami chemicznymi. Nie zrywa nieznanych owoców i grzybów.

Przykazanie 4 „ BIEDNE ZWIERZĘTA” bezpieczny przedszkolak nie dotyka obcych zwierząt, bo wie, że mogą być chore, groźne dla otoczenia. Potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa, nie drażni zwierząt.

Przykazanie 5 „TABLETKI, DRAŻETKI, SYROPY” lekarstwa mają różną postać, czasami wyglądają jak cukierki. Bezpieczny przedszkolak nie leczy się sam. Jeśli się źle czuje informuje o tym dorosłych. Nie bawi się lekarstwami.

Przykazanie 6 „ STRZELAJ GOLA” każdy wie, ze gra w piłkę jest świetną zabawą, ale jeśli będzie bawił się zbyt blisko drogi może być przyczyną wypadku lub sam ulegnie wypadkowi. Bezpieczne przedszkolaki bawią się na placu zabaw lub boisku szkolnym.

Przykazanie 7UWAGA! WYPADEK NA DRODZE”  przedszkolak potrafi pomóc poszkodowanemu, wzywa pogotowie ratunkowe, umie przecież korzystać z telefonu. Wie , jak wezwać służby ratownicze. Wybiera numer 999 lub 112 i informuje                             o zaistniałej sytuacji.

Przykazanie 8PANI NIE JEST MOJĄ CIOCIĄ, PAN NIE JEST MOIM WUJKIEM” bezpieczny przedszkolak jest bardzo ostrożny w kontaktach z nieznajomymi, unika z nimi rozmów. Potrafi odmówić. Nigdy nie podaje im swojego adresu, nie wsiada z nieznajomymi do samochodu. Uwaga na obcych w Internecie!

Przykazanie 9 „ MOJE CIAŁO NALEŻY DO MNIE”nikt nie ma prawa robić z nim nic, na co przedszkolak nie ma ochoty. O ciało trzeba dbać, jeść i pić zdrowe rzeczy, ubierać się odpowiednio do pogody, dużo się ruszać i odpoczywać. Bezpieczny przedszkolak wie, że nie należy milczeć jeśli dzieciom dzieje się krzywda!

Przykazanie 10 „UWIELBIAM ZABAWY W WODZIE” bezpieczny przedszkolak wie, że nie każde miejsce nadaje się do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty leżące na dnie, a które mogą stać się przyczyną trwałego kalectwa. Bezpieczny przedszkolak kąpie się w miejscach do tego przeznaczonych, wyłącznie pod opieką dorosłych.

Bezpieczny przedszkolak wie jakich zachowań unikać podczas pobytu nad morzem, w górach, w lesie oraz w mieście. Wie kogo może prosić o pomoc!

Opracowanie:  Jadwiga Gryzio

 

Comments are closed.