Zrealizowane programy

W roku szkolnym 2020/2021 nasze Przedszkole przystąpiło do różnorodnych akcji
i realizowało szereg ciekawych programów i projektów.

 1. Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować” Edycja VII 2020/2021

  Program ma na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.
  Warto pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, metodycznie i merytorycznie, wplatając aktywności około programistyczne do codziennych zajęć dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.
  Autorem programu jest Anna Świć, organizatorem Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej. Program koordynują: Anna Świć i Rafał Mitkowski. Wsparcia podczas realizacji programu udziela marka EduSense.

 2. Ekokulturalne przedszkole – Projekt ekologiczny
  Program podzielony jest na trzy kategorie: EKOPLASTYKA, EKOPRZESTRZEŃ i EKOKULTURA.

  Celem projektu jest:
  promowanie ekokultury wśród przedszkolaków;
  poszerzanie świadomości ekologicznej;
  kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 3. Zimowe Zadania Bez Nudy

  W czasie zimowych zajęć realizowaliśmy w naszym Przedszkolu ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Zimowe zadania bez nudy”, którego autorem jest Anna Świć.
  Celem projektu było świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania, jako formy ciekawego i wartościowego spędzania czasu wolnego oraz wzmacnianie postaw prozdrowotnych. Projekt miał pokazać, że nauka podstaw kodowania może być świetną zabawą i dobrym pomysłem na spędzenie czasu wolnego. Nie musi się też wiązać z pracą na komputerze. Tematyką projektu były zimowe zabawy.

 4. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W Świecie Montessori”

  Celem nadrzędnym projektu jest promocja pracy według koncepcji Marii Montessori oraz wprowadzenie elementów pedagogiki montessoriańskiej w placówkach niemontessoriańskich.Projekt realizowany był w grupie „Jeżyków” przez 8 miesięcy, w formie zadań.
  Podczas zajęć dydaktycznych zostało poruszonych 8 montessoriańskich tematów:
  październik – montessoriańska samodzielność;
  listopad: montessoriańska lekcja ciszy;
  grudzień: montessoriańskie urodziny;
  styczeń: montessoriański otoczenie;
  luty: montessoriańskie eksperymenty;
  marzec: powstanie Wszechświata – Wielka opowieść;
  kwiecień: kontynenty;
  maj: montessoriańskie bajki i książki. 
 5. Akcja „Zdrowo i Sportowo”
  To akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych.

  Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia.
  Przeprowadzone w jej zakresie zajęcia sportowe mają pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywności ruchowej. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, zdrowie oraz buduje relacje z innymi dziećmi z grupy i Przedszkola. 
 6. Akcja „Sprintem do Maratonu” – VII Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków
  Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków pod partonatem „Bliżej Przedszkola” to akcja, która ma na celu popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

 7. Ogólnopolski projekt „Pocztówkowe Przedszkole”
  Projekt „Pocztówkowe Przedszkole” polega na wymianie listów i pocztówek z innymi przedszkolami z całej Polski. W trakcie realizacji projektu dzieci wybiorą się na wycieczkę na Pocztę oraz bliżej poznają zawód Listonosza, a także dowiedzą się jaka jest cała droga listu począwszy od napisania do dostarczenia go dla odbiorcy.
  Pisanie listów rozwija wyobraźnię i kreatywność oraz ćwiczy cierpliwość dzieci. Nadawcy wkładają wiele pracy i serca w napisanie i ozdobienie pocztówek. Jest to również alternatywa dla prostych form dzisiejszego komunikowania się (sms, e-mail) i może dać wiele radości dzieciom, jak również dorosłym. Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, że jest to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami.

opracowanie: A. Matwiej

Comments are closed.